GECƏQUŞU

(Cəbrayıl)
bax gecəquşi . – Bizim pə:mizdə gecəquşu yaman çoxdu
GECƏQUŞİ
GECİ

Digər lüğətlərdə