GEC-TEZ

zərf Tez olmasa da, mütləq bir vaxt olacaq, bir gün, nə vaxt olursa olsun; labüddən. Gec-tez rastlaşmaq.
– Düşmənlə gec-tez qarşı-qarşıya gəlmək, məsələni həll etmək lazımdır. M.S.Ordubadi.
[Anam] gectez [toyuqlara] bir bəla yetişəcəyini bilirdi. A.Şaiq.

□ Geci-tezi olmaq – bir işin, hadisənin və s. tez və ya mütləq baş verəcəyini bildirir. İşin geci-tezi var.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GEC-TEZ gec-tez bax əvvəl-axır
GEC-GEC
GECDƏN

Digər lüğətlərdə