GECİKDİRİLMƏK

məch. Vaxtında görülməmək, yubadılmaq, ləngidilmək.
Döl vaxtında keçirilir, yun qırxımı gecikdirilmir. Ə.Vəliyev.

GECİKDİRİLMƏ
GECİKDİRMƏ

Digər lüğətlərdə