Generator qazı

yanacağın qazlaşdırılmasından əmələ gəlir;
Fraksiyalarayırma distiləsi
Generator qazı

Значение слова в других словарях