GEOSENTRİZM

\[geocentrisme\] – yerin mərkəz qəbul edilməsi: Dünyanı bütün aləmin mərkəzi qəbul edən görüş.
GEOPOLITIKA
GERÇƏKLIK

Значение слова в других словарях