GEOSİSTEM

yun. geo – Yer + yun. systema – hissələrdən ibarət bütöv

GEOSİNKLİNAL
GEOTEKTONİKA