GİC

gic bax səfeh, ağılsız

GƏZMƏK
GİCBAŞ

Digər lüğətlərdə