GİC

I. i. crank, fool, eccentric (person); queer fish, idiot

II. s. fool, foolish, stupid, silly; idiotic; ~ olmaq bax gicləşmək

III. z. foolishly, stupidly, idiotically

GƏZMƏLİ
GİC-GİC

Digər lüğətlərdə