GİCBAŞ

i. bax gicbəsər

GİC-GİC
GİCBƏSƏR

Digər lüğətlərdə