GİCGAH

(Dərbənd)
ağılsız, huşsuz. – Ay üküz uğli üküz, gicgah şeysən ki sən
GİCƏVAR
GİCİTKANANASI

Digər lüğətlərdə