GİDİ

прил. пис, усал, алчах, виже текъвер; ** gidi yaxud gidi-gidi dünya ихтибарсуз дуьнья.
GİCTƏHƏRLİK
GİGANT

Digər lüğətlərdə