GİL

сущ. 1. ччеб; qırmızı gil яру ччеб; // ччепедин; 2. рах. кил. gilabı.
GİGOVUN
GİLABI

Digər lüğətlərdə