GİL

is.
1. Yer səthində və ya altında olan, yaş halda özlü kütləyə çevrilən çöküntü süxuru (dulusçuluq, heykəltəraşlıq və tikintidə işlədilir). Qırmızı gil. Gil məhlulu. – Çökmə süxurların dənizdə əmələ gələn növlərinə misal olaraq qumaşı, əhəngdaşı, gil və s.
göstərmək olar. M.Qaşqay.
[Sərvinaz davam etdi:] Bu gübrə gilin bir növüdür. Ə.Vəliyev.

2. dan. bax gilabı.
GİQANTLIQ
GİLABI

Значение слова в других словарях