GİLDİR-GİLDİR

zərf Gilə-gilə, damcıdamcı, dənə-dənə (göz yaşı haqqında). Gildir-gildir yaş tökmək. Gildir-gildir ağlamaq.
– Tökərək gözlərindən gildirgildir yağışlar; Məni qurtar, deyirdi, o yalvaran baxışlar. S.Rüstəm.
Kişi əməllibaşlı ürəkdən ağlayır, gildir-gildir göz yaşı tökürdü. İ.Hüseynov.

GİLAVAR
GİLDİYA

Digər lüğətlərdə