GİLEYLİK

bax giley.
Şərifzadə ondan gileylik eyləyirdi. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLEYLİK şikayətlik — narazılıq
GİLEYLİ
GİLƏ

Digər lüğətlərdə