GİQÁNT

[ yun. ] Çox böyük, çox iri, nəhəng, azman.
GİGOVUN
GİQANTİ́ZM

Digər lüğətlərdə