girovqoyan

Girov qoyulan əmlaka (hüquqlara) mülkiyyət və ya tam təsərrüfatçılıq səlahiyyəti hüququ olan, əsas borc üzrə borclu kimi, yaxud girovu təqdim edən üçüncü şəxs kimi Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin fiziki və hüquqi şəxslər

girov kağızı
girovsaxlayan

Значение слова в других словарях