GONBUL

is.sif. Kök, koppuş, ətli, tosqun. Gedirdi gonbul; Əlində dumbul… (Uşaq mahnısı).
GOMUŞ
GONBULLUQ

Digər lüğətlərdə