GOP

is. dan.
1. Mübaliğəli danışıq; şişirdilmiş, uydurma söhbətlər.
[Qadir kişinin] bu cür gopları çox vaxt yerinə düşərdi. Ə.Sadıq.
Əhməd oğurluğun şərtlərindən xeyli danışdı.
Daha onun gopunu eşitmək istəməyən Fərman Əhmədin qolundan tutub çəkdi. Ə.Abasov.

□ Gop vurmaq – bax gopa basmaq.
[Bahar:] Qoyasan elə axşamadək özündən gop vurub danışa. Ə.Haqverdiyev.

Gopa basmaq – bir şeyi, hadisəni çox şişirdərək danışmaq, mübaliğə ilə danışmaq.
[Səttar:] Gədə, – dedi, – çox gopa basıb uşaqları qorxuzma! P.Makulu.

2. Yalan, uydurma, mübaliğə, şişirdilmiş şey.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GOP gop bax 1. yalan; 2. uydurma
  • GOP yalan — uydurma — mübaliğə
  • GOP lovğa
GONBULLUQ
GOPALAMA

Digər lüğətlərdə