GOPLAMA

Goplamaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GOPLAMA lovğalanma
GOPÇULUQ
GOPLAMAQ

Digər lüğətlərdə