GOPLAMAQ

GOPLAMAQ (yalan danışmaq) İçən kimi ağzına gələni danışır, böyük-kiçik bilmir, özünün keçmişki fəaliyyətindən ağızdolusu goplayır (Ə.Qasımov); GOPA BASMAQ [Səttar:] Gədə, – dedi, – çox gopa basıb uşaqları qorxuzma (A.Makulu); GOPAMAQ Əhməd: Gopa, başına dönüm, gopa (N.Vəzirov); QOZQUR(T)MAQ (dan.) Divanbəyi Nəcəfə: A kişi, sən nə qozqurursan (M.F.Axundzadə); Səməndər: A kişi, sən də çox qozqurtma ha! (C.Cabbarlı); ŞİŞİRTMƏK Salman: Yoldaş Şirzad çox tünd gedir, nöqsanları şişirdir (M.İbrahimov).

GOPAMAQ
GOR

Digər lüğətlərdə