GOPPULDATMAQ

f. Goppultu ilə salmaq, goppultu səsi çıxarmaq.
GOPPULDATMA
GOR

Digər lüğətlərdə