GORDA

is. Birağızlı, əyri qılınc; yatağan. Gorda ilə vurmaq.
– Qorodovoy börkünü başına basıb, gordası qılçasına dolaşadolaşa yüyürüb getdi… Çəmənzəminli.
Nizə və gorda davasında [Qəhrəmanın] başına və üzünə bir neçə zərbə dəydi. Ə.Vəliyev.
Pristav … dəstəsi qotazlı gordasını pilləkənə toxundurmasın deyə, əlinə götürmüşdür. Ə.Abasov.

GORBAGOR
GOREŞƏN

Значение слова в других словарях