GORGAH

[ fars. ] Qəbiristanda bir nəsildən olan adamların basdırıldığı yer; qəbir.
[Budaq:] Bircə aydan sonra bu qəbir itibbatar, atamın gorgahı bilinməz, nişangahından xəbərimiz olmazdı. Ə.Vəliyev.
[Sərvnaz:] Camaat hər şeydən keçər, amma qohum-əqrəbasının … gorgahının dağılmasına razı olmaz. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GORGAH gorgah bax 1. məzar; 2. ev 1
GOREŞƏN
GÖBƏK

Digər lüğətlərdə