GOVUR

Bax: gavur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nə eldirərəm, eldirərəm,

Dəlilərə bildirərəm,

Haydı səni öldürərəm,

Dindən dönmüş govuram mən.

               (“Koroğlu ilə Bolu bəy”) (“Bolu–Şamaxı”)

GORDA
GÖDƏ

Digər lüğətlərdə