GROW

v 1. böyümək, boy atmaq, uzanmaq; to ~ in size ölçüsü böyümək; 2. artmaq, güclənmək; 3. bitmək, yetişmək; 4. yetişdirmək, becərmək; bitmək; 5. uzatmaq, qoymaq; to ~ a moustache bığ qoymaq; to ~ angry hirslənmək; to ~ big böyümək; yoğunlaşmaq, kökəlmək; to ~ old qocalmaq; to ~ young cavanlaşmaq; to ~ dark qaralmaq, qaranlıqlaşmaq; to ~ light işıqlaşmaq; to ~ better yaxşılaşmaq; to ~ on / upon smb. 1) kök salmaq, təsir etmək / göstərmək; a habit that ~s on him onda kök salan vərdiş; 2) getdikcə çox xoş / maraqlı gəlmək, maraqlandırmaq, özünə çəkmək / cəlb etmək; to ~ down / downwards azalmaq, qısalmaq; to ~ in ətə girmək / batmaq (dırnaq haq.); to ~ out cücərmək, göyərmək; to ~ up böyümək, həddi-büluğa çatmaq

GROVEL
GROWING