GUM-GUM

təql. Bir şey düşərək bir yerə dəydikdə hasil olan boğuq səs. Gum-gum gumbuldamaq.
– …Yağmur alaçığın keçələrini gum-gum qamçılayırdı. A.Şaiq.

GÖZYORUCULUQ
GUMB

Значение слова в других словарях