GUMUR-GUMUR

(Ağcabədi)
asta-asta, yavaş-yavaş. – Naxırçı görür kün, gumurgumur səs gəlir
GUMULDAMAX
GUNA

Значение слова в других словарях