GUP

təql. Yuxarıdan düşən ağır şeyin çıxardığı səs.
□ Ürəyi gup eləmək – ansızın pis bir hadisədən, xəbərdən qorxmaq, ürəyi düşmək.
[Mozalan bəy:] Ürəyim əvvəl bir gup elədi. Ə.Haqverdiyev.
Əsədin ürəyi gup eləyib döyünürdü. B.Talıblı.

GUMURLANMAQ
GUP-GUP

Значение слова в других словарях