GUR

1. GUR, GÜCLÜ, ŞİDDƏTLİ

2. gur bax izdihamlı

3. gur bax sıx 3

GÖZÜDOYMAZ
GUSFƏND

Digər lüğətlərdə