GUR

I. s. 1. brisk, bright, rapid; loud; tumultuous; ~ alver brisk trade; ~ işıq bright light; ~ ocaq brisk fire; ~ inkişaf rapid growth; ~ səs loud voice; ~ çay tumultuous river; 2. (saç) fluffy, luxuriant; ~ saç fluffy / luxuriant hair; 3. (çox adamlı) busy, populous; ~ küçə a busy street; ~ şəhər a populous city

II. z. briskly, loudly; ~ səslə oxumaq (nəğmə) to sing* loudly

GUPAMAQ
GURHAGUR

Digər lüğətlərdə