GURULDATMAQ

icb. гур-гур ийиз тун (гун), гъур-гъур ийиз тун (мес. мотордив).
GURULDAMAQ
GURULDAYICI

Digər lüğətlərdə