HÖCƏTİ KƏSMƏK

aradakı mübahisəni, münaqişə və ya davanı həll etmək, narazılığa, söz-söhbətə son qoymaq.

HOYDU-HOYDUYA GÖTÜRMƏK
HÖKM ÇIXARMAQ