HÖRÜMÇƏK TORU

qarma-qarışıq, dolaşıq bir şey.

HÖRMƏTİNİ SAXLAMAQ (GÖZLƏMƏK)
HÖRÜMÇƏKDƏN CAN DİLƏMƏK (İSTƏMƏK)