HÖRMƏTƏ MİNMƏK

hörməti artmaq, hörmətli olmaq.

HÖRMƏTDƏN SALMAQ
HÖRMƏTİNİ SAXLAMAQ (GÖZLƏMƏK)