HÖRMƏTDƏN SALMAQ

nüfuzuna xələl gətirmək; ~ gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq, əskiklik gətirmək, qiymətdən salmaq, adını batırmaq, ayağa vermək.

HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏK
HÖRMƏTƏ MİNMƏK