HÖVSƏLƏDƏN ÇIXMAQ

özünü saxlaya bilməmək, hirslənmək; ~ hövsələsi bir tikə olmaq, səbir kasası dolmaq (daşmaq).

HÖRÜMÇƏKDƏN CAN DİLƏMƏK (İSTƏMƏK)
HÖVSƏLƏSİ BİR TİKƏ OLMAQ