HÖVSƏLƏSİ BİR TİKƏ OLMAQ

səbirsiz olmaq, dözə bilməmək, özünü saxlaya bilməmək; ~ hövsələsi daralmaq, hövsələdən çıxmaq. 

HÖVSƏLƏDƏN ÇIXMAQ
HÖVSƏLƏSİ DARALMAQ