HÖVSƏLƏSİ DARALMAQ

səbir edə bilməmək, dözə bilməmək, darıxmaq, özünü saxlaya bilməmək; ~ hövsələsi bir tikə olmaq, səbri kəsilmək (çatmamaq).

HÖVSƏLƏSİ BİR TİKƏ OLMAQ
HÖVSƏLƏSİNİ BASMAQ