HÜCUM ÇƏKMƏK

bir şeyin və ya bir şəxsin üzərinə atılmaq, üstünə cummaq.

HUŞUNU İTİRMƏK
HÜCUMA KEÇMƏK