HÜLQUMU BOŞ OLMAQ

sirr saxlamamaq, ağzıyırtıq olmaq; ~ hülqumu olmamaq.

HÜQUQUNU TAPDALAMAQ
HÜLQUMU QURUMAQ