HÜLQUMU QURUMAQ

bərk qorxmaq, qorxudan özünü itirmək.

HÜLQUMU BOŞ OLMAQ
HÜLQUMU OLMAMAQ