HÜQUQ QAZANMAQ

ixtiyarı, səlahiyyəti olmaq.

HÜCUMA KEÇMƏK
HÜQUQUNU TAPDALAMAQ