HÜQUQUNU TAPDALAMAQ

səlahiyyətini, ixtiyarını, haqqını əlindən almaq.

HÜQUQ QAZANMAQ
HÜLQUMU BOŞ OLMAQ