HƏYAT ENERJİSİ

\[alm. Erlebnis; fr. Expèrience vècue; ing. experience\] – insanlığı zənginləşdirdiyi qəbul edilən, bir mənası olan bütün yaşanmış təcrübələr. Özləri vasitəsilə mənin şüuruna vardığı bütün mənəvi hadisələr.
HƏYAT
HƏYƏCAN