HƏBİBULLA

Ərəbcədir. “Allahın sevimlisi” deməkdir; həbib “sevimli”, “dost”, ulla isə “Allah” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HEYVA
HƏCƏMƏT

Digər lüğətlərdə