H

Azərbaycan əlifbasının on birinci hərfi. bax he.
GÜZGÜLÜ
HA

Значение слова в других словарях