HAÇA-KÜÇƏ

Kibaşlı, üstüörtülü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Kürdoğlunun elə uşaqlıqdan belə bir xasiyyəti var idi ki, hər şeyin düzünü sevərdi. Haça-küçə ilə arası olmazdı. (“Koroğlunun Dərbənd səfəi”)

HAÇA
HAXLAMAQ