HACƏT ƏRƏB

Yerinə yetirilməsi müqəddəs bir qüvvətdən istənilən dilək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞIZILDAMAQ
HAÇA