HAKİM

HAKİM – MƏHKUM Mən tələb edirəm, möhtərəm hakim; Cəzasız qalmasın onun təhqiri (B.Vahabzadə); Məhkumu möhkəm sıxışdırdılar (“Ulduz”).

HAKİM – MÜTTƏHİM Xətib minbərdən yerə düşməmiş əhali hakimi və xətibi gözləməyərək məsciddən çıxdı (M.S.Ordubadi); Özünü darta-darta müttəhimlər kürsüsündə əyləşdi (C.Əmirov).

GÜNƏVƏR
HAQQ

Digər lüğətlərdə